פעילות העמותה

בהתאם למטרות אותן הציבה לעצמה העמותה, היא פועלת במספר מישורים:

  • העלאת מודעות בממסד הרפואי
  • העלאת מודעות בקרב הציבור הרחב, נשים ונערות
  • הנגשת ידע וזכויות
  • קידום מדיניות מטיבה לחולות
  • בניית קהילה חזקה ומשמעותית

העלאת מודעות בממסד הרפואי

העמותה מייצרת שותפויות עם איגודים מקצועיים רפואיים, בתי חולים וקופות חולים. היא משתתפת בכנסים ומקיימת הרצאות להעלאת מודעות למחלה ולחשיבות האבחון המהיר לה, בדגש על רפואת גניקולוגיה, מלר"ד, רפואה בקהילה, מתמחים ומתמחות ואחים ואחיות.
בין הפרוייקטים השונים:

  • העלאת מודעות בחדרי המיון (רכזות-אביבית זהבי בינשטוק ואנה אמיר) - פרוייקט שנועד לקדם הרצאות להעלאת מודעות בחדרי המיון הפזורים ברחבי הארץ, וכן במרכזים לרפואה דחופה דוגמת טרם.

העלאת מודעות בקרב הציבור הרחב, נשים ונערות

העמותה מארגנת כנסים והרצאות לקהל הרחב אודות מחלת אנדומטריוזיס וזיהוי הסימפטומים.
 בין הפרויקטים השונים:

  • פרויקט שגרירות חינוך (רכזת-ענבר כרמי, מובילת הפרוייקט באיזור הצפון-עמית סרוסי אליהו): מטרת הפרוייקט הוא שמתנדבות העמותה יצאו להרצות בבתי ספר אודות היכרות עם הגוף ותסמיני המחלה וכן החשיבות של הקשבה לגוף והפנייה לגורמי מקצוע במקרה של כאבים בלתי סבירים במהלך הוסת.
  • פרויקט שגרירות צה"ל (רכזת-מיכל ראובני): מתנדבות העמותה פועלות להעלאת מודעות בגופים הצבאיים השונים, ובפרט בקרב השירותים הרפואיים בצה"ל והחיילות עצמן.
  • העלאת מודעות בחברות מסורתיות (רכזות-אביבית זהבי בינשטוק וענבר כרמי): החברה הערבית, החרדית והבדואית.
  • צעדה להעלאת מודעות: העמותה מובילה בת"א צעדה להעלאת מודעות למחלה אחת לשנה בסוף חודש מרץ (חודש המודעות הבינלאומי למחלה), ולאחריה מסיבה צהובה: מסיבת גג קהילתית לחגיגת הכוח הנשי והביחד.

הנגשת ידע וזכויות

העמותה מארגנת כנסים והרצאות של מיטב המומחים במדיה החברתית לנשים עם אנדומטריוזיס, או לכאלו החושדות שהן סובלות מאנדומטריוזיס, למתן מידע על המחלה והזכויות הנלוות לה. 
בין הפרוייקטים השונים:

קידום מדיניות מטיבה לחולות

העמותה פועלת לשיפור המדיניות לרווחת נשים עם אנדומטריוזיס. בין היתר, העמותה פועלת להגדיר את המחלה כמחלה כרונית על-ידי משרד הבריאות וביטוח לאומי, ולשפר את יכולת הביטוח הלאומי להתייחס לכאב ולרמות תפקוד נמוכות המאפיינות את המחלה בוועדות רפואיות.
בנוסף, העמותה פועלת למען סבסוד שימור פוריות לחולות באנדומטריוזיס לפי קריטריונים מעודכנים ומותאמים למחלה, ולהכנסת תרופת 'ויזאבל' היקרה לסל התרופות.
כמו כן, העמותה שואפת לקדם מחקרים לשיפור טיב הטיפול וקידום מדיניות.

Scroll Up